B/S špony – ošetření s multiaplikátoremPečlivá příprava je důležitá: nejlepší předpoklady k optimálnímu účinku nabízí odborné ošetření nehtů. Nadprůměrně tlusté (silné) nehty by měly být tence zbroušeny. Bezprostředně před aplikací B/S špony by se mělo vyvarovat koupelím nohou, ale také nanášení dezinfekčních prostředků. V prvním kroku ošetření budou nehty pomocí B/S čističe odmaštěny. Čistič musí nejdříve dobře uschnout.Spolehlivé změření optimální velikosti B/S špony: maximálního účinku se dá docílit, když je B/S špona Classic napnutá napříč přes celý nehet a přitom je nalepena 1 – 2 mm od bolavého místa. Špony by neměly mít žádný kontakt s kůží. Profesionální výsledky předpokládají dokonalý pracovní postup. Špička multiaplikátoru bude umístěna příkře na boční nehtový okraj, kde má být B/S špona přilepena. Následně je multiaplikátor tažen přes šířku nehtu k protějšímu nehtovému lůžku. Multiaplikátor nesmí sklouznout! Tímto způsobem zjištěná nehtová šířka určuje správnou velikost špony.Dokonalé vybavení praktického multiplikátoru: nejdříve bude vhodná špona ve správné velikosti položena drsnou stranou nahoru na prst tak, aby oba konce mohly být lehce zbroušeny. Následuje zasunutí špony pod držící gumičku na multiplikátoru. Drsná strana špony je nahoře. Gumový kroužek se přitiskne a tudíž nemůže špona sklouznout (viz. obrázek vlevo).Správné nanášení speciálního lepidla: v prvním kroku bude B/S rychleschnoucí aktivátor nanesen na nehet. Nikoliv však po celé ploše nehtu, nýbrž pouze na levý a pravý boční nehtový kraj. Usušení lepidla může být urychleno pomocí lehkého foukání. Potom bude štětečkem z B/S lepidla natřena B/S špona po celé ploše, ale zároveň tak, aby 3 mm špony od gumového kroužku natřeny nebyly (viz. prostřední a pravý obrázek).
Perfektní nastavení polohy vhodné B/S špony: v zásadě se zde opakuje průběh jako u měření velikosti špony. To znamená: špička multiaplikátoru bude umístěna přesně na stejné místo příkře k bočnímu kraji nehtu. Doba působení zde činí asi 5 sekund. Poté se multiplikátor vede ke středu nehtu a čeká se dalších 7 – 10 sekund. Následně se multiaplikátor stáhne z B/S špony tak, že ji gumový kroužek nebude dále držet. Multiaplikátor bude nyní obrácen a znovu umístěn na B/S šponu. Špička multiplikátoru musí být přitom umístěna přesně na konec B/S špony. Multiplikátor bude dále veden přes celý nehet a vždy na bočích nehtových krajích se přitlačí. Také zde se počká 5 sekund, než lepidlo řádně přilne.